mestá

Sliač

Dejiny Sliača sa od stredoveku viažu na dve pôvodné obce Hájniky a Rybáre. Spoločná obec Sliač vznikla až v roku 1960. Štatút mesta jej bol udelený v roku 1969. Svojou výbornou polohou na úbočí Slovenského Rudohoria, medzi Zvolenom a Banskou Bystricou, priamo na rieke Hron, vábi návštevníkov z...

Zvolen

Na strednom Pohroní, v juhozápadnej časti Zvolenskej kotliny, na sútoku dvoch riek, Hrona a Slatiny, leží mesto s dvoma kráľovskými sídlami. Prvá zmienka o Zvolene, sa datuje do roku 1135.  Mestské práva získal Zvolen už v 13. storočí a od roku 1244 sa stal slobodným kráľovským mestom. Okrem...

Banská Bystrica

Medzi Kremnickými a Starohorskými vrchmi,vo Zvolenskej kotline pri rieke Hron, leží srdce stredného Slovenska. História mesta Banskej Bystrice sa začala písať v roku 1255. Práve vtedy kráľ Belo IV. udelil Banskej Bystrici mestské práva, ako i práva na ťažbu surovín. Ťažilo sa tu najmä...

Žilina

Žilina. Od roku 1312 slobodné kráľovské mesto. Dnes má skoro 85 000 obyvateľov a je štvrtým najväčším  mestom Slovenska. Leží na severozápadnom okraji Žilinskej kotliny na sútoku troch riek: Váhu, Kysuce a Rajčianky. Okolo Žilinskej kotliny sa vypínajú vrcholce Malej Fatry, Kysuckej...

Rajecké Teplice

Kúpeľné mesto Rajecké Teplice s nadmorskou výškou 420 m n. m. leží v údolí rieky Rajčianky, uprostred venca hôr Malej Fatry a Strážovských vrchov. História mesta siaha až do roku 1376. Svedectvo o jeho existencii vydáva listina kráľa Ľudovíta Veľkého, v ktorej sa spomína Villa Tapolcha, čiže osada...

Turčianske Teplice

Kúpeľné mesto Turčianske Teplice leží pod juhozápadným výbežkom Veľkej Fatry v údolí rieky Turiec. Prvá písomná zmienka o turčianskych teplých prameňoch je v darovacej listine kráľa Ladislava IV. z roku 1281. V nej Ladislav poručil hájske panstvo a na jeho zadnej časti ležiace teplé pramene...

Liptovský Mikuláš

Obklopený malebnými dolinami, pod majestátnymi štítmi hôr, priamo pri vodách Liptovskej Mary, leží Liptovský Mikuláš. Jeho názov Svätý Mikuláš, neskôr Liptovský Svätý Mikuláš sa spája s najstaršou pamiatkou v centre mesta - ranogotickým kostolom svätého Mikuláša. Svätý Mikuláš, známy svojou...

Ružomberok

Názov mesta pochádza z pôvodného nemeckého pomenovania Rosenberg, čo v preklade znamená „ružový vrch“. Nachádza sa v západnej časti Liptovskej kotliny na rozhraní Veľkej Fatry, Chočských vrchov a Nízkych Tatier. Ružomberkom tečie rieka Váh, do ktorej sa priamo v katastri mesta...

Dolný Kubín

Dolný Kubín. Kultúrno-spoločenské centrum Oravy je ukryté v malebnej kotline medzi Chočskými vrchmi a Oravskou Magurou. Pokojne tečúce vody rieky Oravy dotvárajú kolorit mesta a umocňujú jeho odveké spojenie s prírodou. Priamo z námestia môžeme obdivovať majestátny Choč,...