Banská Bystrica

Banská Bystrica

Medzi Kremnickými a Starohorskými vrchmi,vo Zvolenskej kotline pri rieke Hron, leží srdce stredného Slovenska. História mesta Banskej Bystrice sa začala písať v roku 1255. Práve vtedy kráľ Belo IV. udelil Banskej Bystrici mestské práva, ako i práva na ťažbu surovín. Ťažilo sa tu najmä striebro, meď a železné rudy. Banská Bystrica, Neusohl či Beszterczebánya sa tak zaradila medzi popredné banské mestá na našom území. Centru mesta dominuje národná kultúrna pamiatka - areál mestského hradu, ktorý zahŕňa: kostol Panny Márie z druhej polovice 13. storočia, Matejov dom, kostol Svätého kríža, radnicu, budovu fary, kamenné opevnenie s baštami a vstupnú bránu s barbakanom, ktorým sa do areálu vchádzalo. Životom pulzujúcou tepnou mesta je zase veľké obdĺžnikové námestie SNP s Mariánskym stĺpom a šikmou hodinovou vežou. Do novodobých dejín  sa Banská Bystrica zapísala ako centrum Slovenského národného povstania. Na brehu Hrona dominuje zaujímavá stavba Múzea SNP.

Dnes je Banská Bystrica zaujímavým a moderným sídlom Banskobystrického samosprávneho kraja. Mesto i jeho okolitá príroda,  ponúkajú široké možnosti pre kultúrne, športové i rekreačno-turistické vyžitie.