Likava

Likava

Kráľovský strážny hrad Likava patrí medzi najatraktívnejšie hrady na Slovensku a zároveň je hlavnou expozíciou Liptovského múzea. Jeho vznik je podnes zahalený rúškom tajomstva. Nie je potvrdené, či boli jeho staviteľmi červení mnísi, alebo majstri poverení kráľom. Prvá písomná zmienka o už stojacom hrade Likave sa datuje do roku 1341. Hrad prešiel zaujímavým stavebným i historickým vývojom. Pôvodne gotický hrad zo začiatku 14. storočia bol postupne zveľaďovaný a prispôsobovaný dobovým potrebám. V roku 1431 sa hradu na viac ako tri roky zmocnili husiti. Od roku 1435 ho vlastnili Huňadyovci, ktorí rozšírili nielen jeho pôvodné jadro, ale vybudovali i dolný hrad. Po Zápoľských, ktorí obývali hrad na prelome storočí, dostal roku 1533 Likavu Ľudovít Pekry. V tej dobe prestavali horný hrad v renesančnom štýle. Veľké stavebné úpravy sa na hrade uskutočnili aj v 17. storočí. V tom čase patril Illesházyovcom a Thőkőlyovcom. Pri potlačovaní Wesselényiho sprisahania roku 1670 cisárske vojsko hrad značne poškodilo. V roku 1707 bol hrad Likava zničený Rákócziho povstalcami.