Liptovská Mara

Liptovská Mara

Prvá z radu priehrad Vážskej kaskády a zároveň najväčšia. Bola vybudovaná v rokoch 1965 - 1975. Meno dostala podľa dedinky Liptovská Mara, ktorá bola zaplavená pri výstavbe nádrže. Pod vodou zostali i ďalšie obce: Parížovce, Černice, Sokolice, stará Liptovská Sielnica, Paludza, Vrbie, Nižné a Vyšné Dechtáre, Ráztoky a Demčín. Spolu muselo byť presídlených takmer štyritisíc ľudí. Hrádzu vodného diela tvorí 43,5 m vysoká zemná priehrada s hlinitým tesnením a vodná elektráreň so štyrmi turbínami o celkovom výkone 198 MW. Vodná nádrž Liptovská Mara svojou rozlohou významne zmenila krajinný ráz stredného Liptova. Dnes už môžeme smelo povedať, že zvýšila jeho turistickú atraktivitu. Veľmi rýchlo sa stala strediskom letnej turistiky, vodných športov i športového rybárstva. Obkolesená horskými masívmi je ideálnym miestom na oddych a relaxáciu po náročných túrach v okolitých vrchoch.