Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

Obklopený malebnými dolinami, pod majestátnymi štítmi hôr, priamo pri vodách Liptovskej Mary, leží Liptovský Mikuláš. Jeho názov Svätý Mikuláš, neskôr Liptovský Svätý Mikuláš sa spája s najstaršou pamiatkou v centre mesta - ranogotickým kostolom svätého Mikuláša. Svätý Mikuláš, známy svojou štedrosťou, sa stal patrónom mesta a je vyobrazený aj v jeho erbe. Prvá písomná zmienka o meste sa nachádza v listine uhorského kráľa Ladislava IV. z roku 1286. História mesta je úzko spätá s rodom Pongrácovcov. I vďaka nim, získal Liptovský Mikuláš právo trhu už v roku 1360. Právo jarmokov mu udelil v roku 1424 kráľ Žigmund. V roku 1712 sa mesto stalo sídlom Liptovskej stolice. O rok neskôr tu odsúdili a popravili legendárneho Juraja Jánošíka. V 19. storočí sa Liptovský Mikuláš stal významným centrom slovenského kultúrneho a národného života. Bola tu otvorená prvá verejná knižnica na Slovensku a založený kultúrno-osvetový spolok Tatrín. Svedectvom ťažkých bojov počas II. sv. vojny je zase veľký vojnový cintorín nad mestom. Liptovský Mikuláš však nie je bohatý len svojou históriou. V súčastnosti je moderným a vyhľadávaným centrom stredného Liptova.