Ľupča

Ľupča

Prvá písomná zmienka, v ktorej je hrad označovaný názvom Liptza, pochádza z roku 1250. Hrad Ľupča stojí na skalnom brale v nadmorskej výške 375 m n. m. a vypína sa nad obcou Slovenská Ľupča. Je najvyššie položenou hradnou stavbou na Pohroní.  Z pôvodne gotického hradu sa dodnes zachoval donjon a viacnásobne lomené opevnenie.  Od začiatku sa na hrade často zdržiavali uhorskí králi Belo IV., Karol Róbert z Anjou, Ľudovít Veľký, Žigmund Luxemburský a Matej Korvín. Z významných osobností tej doby spomeňme ešte rod Arpádovcov, rod Dóczyovcov, Pavla Rubigalla, Gašpara Tribela či Františka Wesselényiho. Zemetrasenie v roku 1443 hrad značne poškodilo. Jeho vtedajší majiteľ Gregor z Korbavy ho dal opraviť a rozšíriť. I neskôr hrad prešiel mnohými stavebnými úpravami. 

V roku 2002 získal chátrajúcu stavbu nový majiteľ - Železiarne Podbrezová. Hrad Ľupča začína písať novú kapitolu svojej zaujímavej histórie...