Oravská priehrada

Oravská priehrada

Vodná nádrž Oravská priehrada je najsevernejšou priehradou Slovenska. Jej výstavba na  sútoku Bielej  a Čiernej Oravy sa začala v roku 1941. Svojou rozlohou 35 km² čiastočne zasahuje až do Poľska. Spolu s vyrovnávacou nádržou, ktorá bola vybudovaná v rokoch 1972 - 1977, vytvárajú sústavu vodných diel Orava - Tvrdošín. Samotná Oravská priehrada bola spustená do prevádzky v roku 1954, keď sa vyše 100 rokov stará myšlienka skrotiť divé vody rieky Oravy konečne dočkala realizácie. Pri napúšťaní priehrady bolo zatopených päť obcí: Slanica, Osada, Oravské Hámre, Ľavkov, Ústie nad Oravou a časť Námestova. Nad hladinou ostal vyčnievať len malý kopček, z ktorého vznikol Slanický ostrov, nazývaný aj Ostrov umenia. Práve na ňom, v pôvodnom slanickom kostole, sa nachádza múzeum ľudovej plastiky a maľby. Dnes je priehrada vyhľadávaným turistickým a rybárskym centrom hornej Oravy.