Rajecké Teplice

Rajecké Teplice

Kúpeľné mesto Rajecké Teplice s nadmorskou výškou 420 m n. m. leží v údolí rieky Rajčianky, uprostred venca hôr Malej Fatry a Strážovských vrchov. História mesta siaha až do roku 1376. Svedectvo o jeho existencii vydáva listina kráľa Ľudovíta Veľkého, v ktorej sa spomína Villa Tapolcha, čiže osada Teplice. V roku 1496 sú už Rajecké Teplice súčasťou lietavského panstva. Osadu Teplice mali vždy v rukách feudáli, ktorí vlastnili hrad Lietavu. Spomeňme Jána Zápoľského, Mikuláša Kostku či Františka a Juraja Thurzovcov. Práve za panovania Juraja Thurzu sa postupne menila tvár celých Rajeckých Teplíc. Obec i kúpele začali písať spoločnú históriu. Veľký rozkvet kúpeľov nastal koncom 18. storočia. V tom čase boli kúpele rozdelené na časť pre šľachtu a časť pre mešťanov a ľud.

Roku 1959 získali Rajecké Teplice štatút kúpeľného mesta. Ten vymedzil územie kúpeľov a zaručil ochranu liečivých prameňov. Mestom sa Rajecké Teplice stali v roku 1989. Po roku 1996 prešli kúpele rozsiahlou rekonštrukciou. Dnes sú Rajecké Teplice, vďaka svojmu nádhernému okoliu, vyhľadávaným miestom nielen pre kúpeľných pacientov, ale aj pre turistov.