Strečno

Strečno

Strečno. Jeho ruiny stáročia mlčky strážia vchod strečnianskej tiesňavy. Zo 60 metrov vysokého vápencového brala hrad Strečno dlhé roky ochraňoval mýtnu stanicu pri brode cez rieku Váh. Prvá písomná zmienka o ňom pochádza z roku 1358, kde sa spomína ako „comitatus castri Strechyn“. Pôvodné osídlenie tohto miesta je však omnoho staršie. Najstaršiu časť hradu tvorí štvorposchodová hranolovitá veža, ku ktorej v 14. až 15. storočí pristavili gotický palác s kaplnkou. V 16. storočí tu vzniklo renesančné predhradie. Posledné rekonštrukčné práce sa uskutočnili v rokoch 1655 až 1657. Za celý čas sa na hrade vystriedalo mnoho majiteľov. Za všetkých spomeňme aspoň Sudivoja z Ostrorohu, Jána Čapeka, Štefana Pongráca, Jána Trnku, Jána Zápoľského, Buriana Svetlovského, bratov Petra a Mikuláša Kostkovcov, rodinu Dersffyovcov, Františka Wesselényiho a Žofiu Bosniakovú. Pretože hrad slúžil ako útočisko nepriateľom habsburského dvora, zbúrali ho ešte v 17. storočí na príkaz panovníka Leopolda I. Odvtedy je v ruinách, ale v troch zrekonštruovaných miestnostiach sú vystavené exponáty Považského múzea v Žiline.