Zvolen

Zvolen

Na strednom Pohroní, v juhozápadnej časti Zvolenskej kotliny, na sútoku dvoch riek, Hrona a Slatiny, leží mesto s dvoma kráľovskými sídlami. Prvá zmienka o Zvolene, sa datuje do roku 1135.  Mestské práva získal Zvolen už v 13. storočí a od roku 1244 sa stal slobodným kráľovským mestom. Okrem Pustého hradu, ktorý bol od 13. storočia centrom Zvolenskej župy, siahajúcej od Hontu cez Liptov až po Oravu, môžeme priamo v meste zhliadnuť i Zvolenský zámok. Ten bol na príkaz Ľudovíta I. postavený v rokoch 1360 - 1382 ako poľovnícky zámok typu talianskych mestských kastelov. Neskoršími užívateľmi zámku boli Ján Jiskra, Matej Korvín s manželkou Beatrix i Juraj Thurzo. Zámok prešiel postupne viacerými stavebnými úpravami, pričom tá renesančná mu v podstate zostala dodnes. Pre jeho historické, architektonické a umelecké hodnoty bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Veľkou devízou Zvolena je jeho okolitá príroda. Práve ona láka návštevníkov, ktorí tu môžu striedať turistické aktivity s oddychom v neďalekých kúpeľoch.